ידיעון בית המדרש

הידיעון ניתן לצפיה פה:

2

לשליחת הידיעון לביתכם בדואר,

שלחו דואר אלקטרוני לכתובת:

beit.midrash@bina.org.il