״אל תתחכמו הרבה״ | מכתב מביאליק לדוד אומנסקי

דוד אומנסקי

גניגר, ד’ אדר התר”ץ

א.נ,
הנני מרשה לעצמי לבוא אליך בבקשה אחת שתטריחך במקצת, אך אולי תמצא בה גם סיפוק בהימלאותה בשלמות. את חוצפתי זאת לבוא אליך, ודווקא אליך, תסביר לעצמך בדבריך שאמרת לפני שנתיים בהיותך בנהלל בדבר החגים וערכם, ורצונך לבקר לשם זה גם את נקודות העמק, ובזאת שבאמת אין מלבדך אל מי לפנות.ודאי ברור לך כבר באיזה עניין אני פונה אליך ואין לי רצון וצורך להרחיב את הדיבור. הרי ברי לך שבמורדנו נגד הדתיות בחו”ל השלכנו מאחורינו את הלבוש, הצורה החיצונית של החגים, לא הרגשנו שיחד עם זאת ניטלה השכינה מעל החג. בוטלה החגיגיות ונשארה ריקנות. בחו”ל, במלחמתנו עם הסביבה הדתית הרודפת אותנו לא הרגשנו בכך, אולם פה בבואנו ליצור חיים חדשים על בסיס חדש עלינו ליצור גם חגים חדשים. חגים שיהיו בעלי תוכן עשיר וערך קיים לפחות לזמן חיותנו. השארת הרוח, התרוממות הנפש נחוצה גם לנו ואין דרך אחרת מאשר החייאת החגים. וזה ישמש יסוד ובסיס גם לדור הבא אחרינו ואשר ילמד מאתנו.כעת ממשמש ובא חג הפסח. פה חג האביב בכל משמעותו של הדבר. אי-אפשר לעבור עליו בלא כלום ובעיקר שהרי אנו חוגגים אותו. ואנו עומדים לפני השאלה איך לגשת לעריכתו וסידורו של החג מבלי לעשותו בנלי, ומבלי לשקוע בכל אותם הטכסים הדתיים. יש ברצוננו לערוך איזה חגיגה, נשף משהו בעל תוכנית מסיימת אולי, מצומצמת אולי בתור התחלה. אולי גם התחלה מלאכותית אך בעלת תוכן אם גם לא קדושה. לנו לעצמנו אין איניציטיבה (=יוזמה) עצמית במובן זה ועל כן אני פונה אליך ואבקשך מאוד מאוד להמציא לי תוכנית של חגיגה כזו, סדר ידוע, משהו שנוכל להתחיל בו ואשר ישמש יסוד ובסיס לשנים הבאות.הזמן אמנם קצר מאוד והשעה דוחקת אך אני מקווה שאם תתקבל תשובתך בזמן נוכל עוד לפעול משהו.

בציפייה לתשובתך המהירה אני חותם.

בכבוד רב

דוד אומנסקי

גניגר


חיים נחמן ביאליקתשובתו של ביאליק:
את החגים אין בודים מן הלב. כבר ניסה ירבעם לעשות כזאת ולא הצליח.
אפשר ל”נסח” ול”סגנן” קצת את החגים, אבל לא לברוא יש מאין.
החג הוא עניין של יצירה קיבוצית, שמשתתפים בה כוחות ויסודות מרובים ושונים: הדת, המסורת, ההיסטוריה, האומנות, הטבע וכו’ וכו’.
וכשם שאין כותבים שירים לפי הזמנה והדרכה או ע”י שליח, כך אי אפשר להזמין חג או טקס של חג. החגיגיות הנאמנה יוצאת מן הלב ובאה לעולם ברוח הקודש. ואם זו אין לה – מה תועלנה לך עצות מרחוק?
עצתי האחת היא: חוגו את חגי אבותיכם והוסיפו עליהם קצת משלכם לפי כוחכם ולפי טעמכם ולפי מסיבתכם. העיקר שתעשו את הכל באמונה ומתוך הרגשה חיה וצורך נפשי, ואל תתחכמו הרבה.
אבותינו, לא נמאסו עליהם שבתותיהם ומועדיהם, אע”פ שחזרו עליהם כל ימי חייהם כמה וכמה פעמים בנוסח אחד. הם מצאו בהם כל פעם טעם חדש ואִתְעַרוּתָא חדשה. ויודע אתה מפני מה? מפני שהיתה בהם לחלוחית, וברכת החג שָכְנָה בנפשם.
אלה שאינם מוצאים טעם בחגים ובמועדים, סימן שנפשם ריקה ותוֹכָם חוֹל,
ולאלה – אין תַקָנָה.
בכבוד רב ובברכת החג הקרוב
חיים נחמן ביאליק