“מתוך קשר היסטורי ומסורתי זה…”
ב-12.10.15 פתחנו שנת פעילות של מרכז הגות ויצירה. השנה נעסוק במילה אחת מתוך הפסקה השלישית של מגילת העצמאות – מסורתיות.
ד”ר יעקב ידגר מציע לעזוב את הדיכוטומיה הדתית-חילונית ולאמץ את הגישה האלטרנטיבית שמתקיימת בעיקר בקרב יהודי עדות המזרח, המסורתיות. המסורתיות יכולה לאפשר חברה חופשית יותר משיפוט והיא מאפשרת גמישות בפרשנות המסורת והתאמתה לזמן שאנו בו, של ריבונות יהודית (בניגוד לריבונות על יהודים או על ידי יהודים) ושל שכנות של יהודים וערבים.
הנה כמה מדבריו: