בינה בפייסבוק בינה באינסטגרם צרו קשר עם בינה במייל

תנאי שימוש

מדיניות פרטיות ותנאי שימוש

ברוכים הבאים לאתר בינ”ה – מרכז ליהדות חברתית (ע”ר) (להלן: “בינ”ה“), עמותה רשומה במדינת ישראל, הפועלת לעידוד היהדות הישראלית והעמקת הזהות היהודית-ישראלית בקרב הציבור הרחב.

אנו מכבדים את פרטיות הגולשים והמשתמשים באתר. על השימוש באתר זה תחול מדיניות הפרטיות כמפורט להלן.  

מטרת המדיניות להסביר מהם נהלי בינ”ה באשר לפרטיות המשתמשים באתר וביחס לאיסוף ושימוש במידע שנמסר על ידם באתר ו/או מידע הנאסף על ידינו, לרבות בעת השימוש שלכם באתר. האמור בתנאי שימוש אלה מנוסח מטעמי נוחות בלשון זכר, אולם הוא מתייחס לכל המינים בצורה שווה.

עצם השימוש באתר מהווה את הסכמת המשתמש לאמור במדיניות זו, על כן מומלץ לקרוא בעיון מדיניות זו לפני השימוש.

בינ”ה, שומרת לעצמה את הזכות לשנות ולעדכן מדיניות זו בכל עת. באחריות המשתמש להתעדכן בשינויים החלים במדיניות זו מעת לעת. תוקפו של השינוי יחול מרגע פרסומו.

כללי

בעת השימוש באתר נאסף מידע אודות המשתמש. חלק מהמידע יזהה את המשתמש באופן אישי, כגון: שם, כתובת, השירותים שחיפש באתר וכיוצ”ב. זהו המידע שהמשתמש מוסר ביודעין לרבות בעת רישומו לאתר, ככל שנדרש רישום. חלק מהמידע אינו מזהה את המשתמש אישית ואינו נשמר ביחד עם פרטיו – זהו מידע סטטיסטי ומצטבר שנאסף אודות המשתמש (לדוגמה, פרסומת שהקשת עליה באתר, העמודים שבהם צפית, השירותים והתכנים שעניינו אותך, הפעולות שביצעת באתר, זמן השהייה באתר, כתובת האינטרנט (IP ) שממנה פנית וכו’.

אתר בינ”ה יכול וישתמש ב”עוגיות זמניות” (Session Cookies) לצורך תפעולו השוטף והתקין, ובכלל זה כדי לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתר, לאימות פרטים ולצורכי אבטחת מידע. דפדפנים מודרניים כוללים אפשרות להימנע מקבלת Cookies. ככל שהמשתמש אינו רוצה לקבל cookies Session יכול המשתמש להימנע מכך על ידי שינוי הגדרות הדפדפן. לשם כך יש להיוועץ בקובץ העזרה של הדפדפן. מדיניות הפרטיות חלה על כל מידע אישי המזהה שנמסר על ידי המשתמש בזמן השימוש בשירותי האתר וכן מידע שנאסף אודותיו בזמן גלישתו באתר.

 

רישום לשירותים

ככל שנדרשים פרטים אישיים בעת רישום לשירותים באתר, מסירתם תלויה ברצונו ובהסכמתו החופשית של המשתמש. המשתמש יתבקש למסור את הנתונים הבאים כתנאי להיכללותו ברשימת הפרטים אשר מידע אודותיהם נאסף ומעובד על ידינו ומשמש לדיוור ישיר של פעילויות בינ”ה:

  • שם
  • כתובת
  • פרטי התקשרות
  • פרטי הזמנת האירוע

 

מאגר המידע

הנתונים שנאספו יישמרו במאגר המידע של בינ”ה ובאחריותה.

 

השימוש במידע

השימוש במידע שנאסף אודות המשתמש בעקבות שימוש באתר או בשל מסירה מוסכמת של פרטים על מנת שנוכל לשמור על קשר עם המשתמש, ייעשה רק על פי מדיניות פרטיות זו או על פי הוראות כל דין, על מנת, בין היתר,  לאפשר  את השימוש באתר; לשפר ולהעשיר את השירותים והתכנים המוצעים באתר; לשנות או לבטל שירותים ותכנים קיימים באתר; לאפשר פרסום מידע ותכנים; לאפשר דיוור ישיר; במטרה להתאים וליצור שירותים ותכנים חדשים המתאימים לדרישות המשתמש באתר, רצונותיו וציפיותיו.

המידע שישמש את בינ”ה יהיה גם מידע סטטיסטי, אך בעיקר מידע מזהה אישית. בינ”ה  רשאית למסור את המידע שייאסף ויעובד על ידה למשרדי ממשלה ולפי צורך וזאת על מנת להציע למשתמש תכנים ואירועים המותאמים לו.

בנוסף, הפרטים שיציין המשתמש בעת הרישום יאספו, ישמרו, יעובדו וישמשו את בינ”ה כדי לספק למשתמש מידע באמצעות האתר, לתת מענה לפניות המשתמש, לספק למשתמש תכנים אודות פעילויות בינ”ה בנושאים שונים, לרבות באמצעות שליחת הודעות אלקטרוניות.

 

דיוור ישיר

בעצם הסכמת המשתמש לעדכן פרטיו באתר, מסכים ומאשר המשתמש כי בינ”ה רשאית לעשות שימוש בפרטים שנמסרו על ידו לצורך קבלת דיוור ישיר ושירותי דיוור ישיר בנוגע לבינ”ה, תכניו, שירותיו ופעילותו לרבות אישורים ביחס לפעולות שנעשו על ידו ו/או דברי פרסומת כהגדרתה בחוק התקשרות (בזק ושידורים) (תיקון מס’ 40), התשס”ח- 2008, באמצעות הדואר האלקטרוני ו/או כתובת מגורים ו/או מסרון למכשיר הטלפון הנייד, אלא אם כן יודיע המשתמש על אי רצונו בפניות כאמור.  

למשתמש לא תהיה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה, לרבות בגין חוק התקשורת (בזק ושידורים), תשמ”ב- 1982, כנגד בינ”ה ו/או מי מטעמה בגין קבלת דיוור כלשהו לרבות דיוור פרסומי.

כל משתמש יהיה רשאי בכל רגע נתון להודיע לבינ”ה על אי רצונו להמשיך ולקבל דברי דיוור ישיר ושירותי דיוור ישיר לרבות פרסומת, באמצעות לחיצה על הלינק בדיוור הישיר או בהודעת ה-SMS.

באם הדבר לא טופל אוטומטית עקב תקלה טכנית, ניתן לפנות  בכתב לדואר אלקטרוני לכתובת: contact@bina.org.il.

פרסומות של צדדים שלישיים

בינ”ה מתירה לחברות אחרות לנהל פרסומות באתר. המודעות שבהן אתה צופה בעת הביקור באתרי מגיעות ממחשביהן של אותן חברות. כדי לנהל את הפרסומות שלהן, חברות אלה מציבות Cookies במחשבך. ה-Cookies מאפשרים להן לאסוף מידע על האתרים שבהם צפית בפרסומות שהציבו ועל אילו פרסומות הקשת בחירה. השימוש שחברות אלה עושות ב-Cookies כפוף למדיניות הפרטיות שלהן ולא למדיניות הפרטיות של בינ”ה.

 

אבטחת מידע

בינ”ה מאבטחת את המידע באמצעות מערכות מתקדמות לאבטחת מידע. יחד עם זאת, אין באפשרות בינ”ה להתחייב כי השירותים והמידע באתר ובשרתי הCRM יהיו חסינים באופן מוחלט מפני חדירה ו/או ניסיונות חדירה למחשבים ו/או מפני הדלפות לא מבוקרות. לכן, בינ”ה לא תוכל להתחייב ששירותיה יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה בלתי-מורשית למידע המאוחסן בהם. אם יעלה בידי צד שלישי לחדור באופן זדוני למידע השמור בידי בינ”ה ו/או להשתמש בו לרעה, לא תהיה למשתמש כל טענה או תביעה או דרישה כלפי בינ”ה.

 

קישורים

האתר כולל קישורים (Links) למגוון אתרים נוספים ומציג מידע שנמסר על ידי צדדים שלישיים. בינ”ה אינה אחראית לתכנים שנמסרו כאמור והמופיעים באתר. כמו כן בינ”ה אינה אחראית למדיניות הפרטיות או לאופן ודרגת אבטחת המידע באתרים אלה, או לאופן השמירה והטיפול במידע של המבקרים באתר.

העדר אחריות

האחריות בגין השימוש באתר מוטלת על המשתמש בלבד. בינ”ה לא תישא באחריות לכל נזק שנגרם למשתמש או לכל צד ג’ כתוצאה ישירה או עקיפה מן השימוש באתר או ממסירת הנתונים האישיים, לרבות נזק שנגרם עקב השימוש ביישומי תוכנה שהורדו ישירות באמצעות השירות או הופעלו כתוצאה מהשימוש בשירות, והמשתמש בלבד יישא באחריות לאופן שבו הוא עושה שימוש בשירות.

כמו כן ייתכנו שגיאות, סתירות או אי התאמות וכיוצ”ב, בינ”ה אינו אחראי לכל נזק שייגרם בשל הסתמכות על המידע. לעניין סעיף זה, “בינ”ה”, לרבות עובדיה ונציגיה.

בינ”ה אינה מתחייבת שהשירות הניתן באתר יינתן כסדרו, ללא הפסקות והפרעות ו/או יהא חסין מפני גישה לא חוקית, נזקים, קלקולים, תקלות, כשלים בחומרה, תוכנה או בקווי התקשורת אצל בינ”ה או מי מספקיה.

קנין רוחני

זכויות היוצרים והקניין הרוחני באתר, השירותים המוצעים והתכנים הכלולים באתר הינם בבעלות בינ”ה ו/או צד שלישי שנתן לבינ”ה רשות שימוש. 

המשתמש רשאי לעשות “שימוש הוגן” בתכני האתר לפי הכללים הקבועים בדין ובכלל זה חוק זכויות יוצרים. המצטט מתוך החומרים באתר חייב לציין את המקור לציטוט באופן מלא.

אין לעשות בתכנים כל סילוף, פגימה או שינוי אחר, או כל פעולה שיש בה משום הפחתת ערך ביחס לחומר, העלולה לפגוע בכבודו או בשמו של בעל זכויות היוצרים בו.

בכפוף לדיני זכויות יוצרים, אין להעתיק, להפיץ מחדש, או לפרסם חומר מוגן בכל אמצעי מדיה, בכל פורמט, שפה או אתר, אלא אם התקבלה הסכמה מראש ובכתב של בעלי הזכויות. אין לעשות כל שימוש מסחרי באתר או בתכנים המפורסמים בו.

 

פרטי התקשרות

אם חל שינוי בפרטיך האישיים או אם יהיו לך שאלות נוספות הנוגעות לתחום פעילות בינ”ה, ניתן לפנות ישירות אלינו בדואר אלקטרוני contact@bina.org.il.

 

זכות לעיין במידע

על-פי החוק בישראל, חוק הגנת הפרטיות, התשמ”א – 1981, כל אדם זכאי לעיין במידע שעליו המוחזק במאגר מידע. אדם שעיין במידע שעליו ומצא כי אינו נכון, שלם, ברור או מעודכן, רשאי לפנות לבינ”ה, בעלת מאגר המידע בבקשה לתקן את המידע או להסירו.

בנוסף, אם המידע שבמאגרי בינ”ה משמש לצורך דיוור ישיר שלנו אליך, אתה זכאי על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ”א- 1981 לדרוש בכתב שהמידע המתייחס אליך יוסר ממאגר המידע שלנו.

פנייה כזו יש להפנות לדואר אלקטרוני contact@bina.org.il.

שינויים במדיניות הפרטיות

בכל מקרה בו יבוצעו במדיניות זו שינויים מהותיים בהוראות שעניינן השימוש במידע אישי שמסרת, תפורסם על-כך הודעה בעמוד הבית של האתר.

תנאים נוספים

הגלישה והשימוש באתר כפופים ומותנים בהסכמת המשתמש לתנאי השימוש ומדיניות הפרטיות. עצם השימוש באתר מעיד על הסכמת המשתמש לכל התנאים כמפורט לעיל לרבות אך לא רק בכל הנוגע לאחריות בעלי האתר ו/או מפעיליו ו/או ספקי המידע ו/או מי מהם. על השימוש באתר יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל.

מקום השיפוט הבלעדי בגין כל דבר ועניין הנובע מתקנון שימוש זה או מהשימוש באתר הנו בבתי המשפט המוסמכים במחוז תל-אביב בישראל.

נא לסמן

אנא דרגו את המידע