בינה בפייסבוק בינה באינסטגרם צרו קשר עם בינה במייל

הגדת בינ”ה

אם תרצו – זו אגדת בינ”ה. חזון לזהות יהודית ולחברה שוויונית

אם תרצו זו אגדה של מפגש אנושי שבו לכל שם יש איש ואשה. לכל איש ואישה יש זהות, עולם פנימי וסיפור אישי, המעשירים את המפגש המשותף. אגדה על בית מדרש ומפגש, בית אנושי, בית לנוער, לצעירים ולבוגרים, מקום המשלב התלהבות נעורים, פתיחות הצעירים וחכמת הזקנים.

אם תרצו זו אגדה – אגדת חינוך שיש בה גם הגדה. הגדה כמסירה. והגדת לבנך והגדת לבתך. הגדה שמדברת בלשון אגדה: משתפת, מבררת ובודקת. אגדת האיכפת של צעירים עם ראש גדול, ראש חושב וראש טוב, שלוקחים ללב, מושיטים יד, שמים כתף ומטים אוזן. צעירים שמדברים בגובה העיניים ומבקשים להעלות את מפלס הדיבור.

זוהי אגדה על ארבעת הבנים שהחכם בה יודע לשאול, והוא גם תם המתמודד עם הרשע שבקרבו.

אם תרצו אין זו אגדה – לעצב זהות יהודית חילונית, שמכירה בערך עצמה בעלת ארגון ערכי ומשמעות עצמיים. ההומניזם, ההשכלה, הרציונאליות, החרות והפתיחות הם תכניה. יהודיות שיש בה מודעות היסטורית, זיקה לטקסט ולסיפור היהודי, ללוח השנה העברי, שדואגת את דאגת הקיום היהודי ומטפחת גישה יוצרת לתרבות היהודית.

אם תרצו זו אגדה – אגדת התורה ואגדת הנביאים כפי שקראו את התורה, ואגדת חז”ל כפי שקראו את הנביאים שקראו את התורה, ואגדת רש”י כפי שקרא את חז”ל כפי שקראו את הנביאים שקראו את התורה, ואגדת ביאליק כפי שקרא את רש”י… ואגדת רחל שקראה את ביאליק שקרא את…

אם תרצו זו אגדה כפי שנקרא אותה אנחנו, מקשיבים לקולו הפנימי של הטקסט ומבקשים בו את עצמנו ולעצמנו – בית מדרש יוצר.

אם תרצו זו אגדה – אגדת אבותינו הציונים שהנחיתו את היהודי השגאלי על פני אדמה. אגדת היחפנים שמתהלכים לאורכה ולרוחבה של הארץ ועושים איתה אהבה, אנשים פורקי עול. אגדת אבותינו הציונים שנתנו לנו את טעם המקום כפשוטו, ואת השפה העברית כשפת חול וחג, לשמוח ולכאוב בה ואיתה.

אם תרצו זו אגדה – אגדה של ישראליות ללא הפסקה. הישראליות המנגבת, הרצה לספר לחבר’ה, ההולכת בשדות ומגלה את שדרות, המסונוורת מאור התכלת העזה, הנטרפת מפריחת שקדיות ומסלט ירקות. אגדת סינדרלה הישראלית שאינה סנובית ואינה מתנשאת. הישראליות שבסך הכל רוצה לחזור הביתה בשלום. החוויה הישראלית שהוזנה גם על ידי מרכיבי זהות יהודית בולטים, נאחזה במלחמות ובאויב החיצוני. בעידן של השלום נעבור מאלה תהליך גמילה, הכרחי ורצוי.

על עיצוב פני החברה הישראלית מתמודדות קבוצות זהות שונות.

אנחנו מתכוונים להתמודד, להציע את הצעתנו, וקוראים לכם להשתתף.


אריה (בודה) בודנהיימר ז”ל היה ממקימי הישיבה החילונית בינ”ה, מורה דגול ושותף לדרך ולחזון.

מאמרים נוספים: