שני פנים במראה | עם ישראל / ארץ ישראל | קורס שנתי עם ד”ר שוש שפירא

ד”ר שוש שפירא

שני פנים במראה | עם ישראל / ארץ ישראל

קורס שנתי – 30 מפגשים, ימי ג’, 11:15-12:45

**

המקרא הוא יצירה רב קולית הנותן ביטוי לעתים לגישות הפוכות זו מזו. לעתים הקולות מתפלמסים ביניהם, בהתלבטות ובספק, לעתים באו לערער על הדעה המקובלת ולעתים לדרוש ולחדש במדרש פנים מקראי. באופן זה מתכתבים כתובים מקראיים רחוקים זה מזה לאורך כל הספרות המקראית. 

בקורס זה נבחן שתי שאלות-תשתית העולות מתוך ההווייה הישראלית ולבטיה הקיומיים ונעמיד אותן בפני הפרדוקס שמציבה לגביהן המחשבה המקראית. נקודת המוצא תהיה סיפורי האבות בבראשית כמיתוס ראשית לעתיד לבוא.

סמסטר א’ – עם ישראל

נעמיק בקריאה צמודה בספורי האבות במפגשם עם “האחר” – הפרדוקס של הסובלנות בנושא היחס לגויים, נבחן למה עומדת במרכז ספורים אלה האישה, לרוב כסובייקט הראשי ולעתים כאוביקט.

סמסטר ב’ – ארץ ישראל

נבחן את המאבק בין יעקב ועשו כמאבק על הזכות על הארץ  – הפרדוקס של של מולדת לעומת ארץ מובטחת, דרך מאבקי ישראל באדום ועמלק, ובחיבור למגילת אסתר.

**

מחיר הקורס: 1,600 ₪ (סמסטר א’ + ב’)

7% הנחה בהרשמה מוקדמת! עד 1.9


ניתן לשלם באינטרנט בצורה קלה ומאובטחת –

1,600.00הוסף לסל


לפרטים צרו קשר ונחזור אליכם בהקדם:


מדיניות הנחות וביטולים:

7% הנחה בהרשמה מוקדמת, או לתלמידים ותיקים ובני משפחתם
10% הנחה לנרשמים לשלושה קורסים ומעלה!
ההרשמה המוקדמת עד 1.9

בשבועיים לפני פתיחת הקורס – דמי ביטול בסך 50 ש”ח 

בחודש הראשון לקורס – ערכם היחסי של השיעורים שהתקיימו + דמי ביטול של 50 ש”ח 

לאחר החודש הראשון לקורס אין החזר כספי, לא ניתן לבטל הרשמה.