פעילות עם צה”ל | ציונות ושנת ה-70

התפתחות הציונות מראשיתה ועד ימינו - לאן מועדות פניה של החברה הישראלית?

פעילות בינ"ה בצה"ל מזמינה את המפקדים לשיח מעמיק של בירור זהות תוך חשיפה לתרבות היהודית, למקורותיה ולערכיה כפי שבאים לידי ביטוי בחברה הישראלית. לכבוד שנת ה- 70 למדינת ישראל בינ"ה מציעה מגוון פעילויות העוסקות בהקמת המדינה וצה"ל וכן העמקה במגילת העצמאות ובאמצעותה התבוננות על חברה הישראלית כיום. במסגרת פעילות בינה בצה"ל ניתן דגש על הצורך ביצירת חזון ערכי, מלכד ומשותף הן ביחידה והן בחברה הישראלית. אנו מציעים סדנאות, סיורים וימי עיון ליחידות השונות.

ערכים ומנהיגות בצה"ל ובפלמ"ח

70 שנה מפרידות בין צה"ל של תשע"ח לפלמ"ח והמחתרות של תש"ח אשר במידה רבות עיצבו והניחו תשתית ערכית לדמותו ולצביונו של צה"ל. במסגרת פעילויות אלו נתוודע אל אירועים ודמויות שתרמו לעיצוב המורשת והערכים, ננסה לברר האם ובאיזה אופן באים לידי ביטוי ומשפיעים על הצבא כיום.
תש"ח בתל-אביב – סיור בעקבות חשיבותה של העיר תל-אביב בשלביה הראשונים של המדינה.
הפנתיאון של תל-אביבביקור בבית הקברות טרומפלדור במהלכו נתוודע לדמויות מפתח שהשפיעו על התרבות וההיסטוריה של עמנו ובדגש על הציונות המתפתחת.
מסביב למדורה – סדנה על מורשת הפלמ"ח, ערכיו וההשפעות על צה"ל
אחריה – על תרומתן של נשים בהקמת המדינה.
  דמות המפקד – קווים לדמותו ולייחודו של המפקד בפלמ"ח ובצה"ל
מור"ק הארבעה – סיפור אירועי הלחימה בשרונה כחלק מ"ליל המשטרות"  

מגילת העצמאות - מחזון למציאות

העיון במגילת העצמאות מאפשר לקיים שיח על החזון והערכים המצויים בו, לבין הרלוונטיות שלהם ויישומם כיום. באמצעות פעילויות אלו נצלול אל פסקאותיה של המגילה ומשמעויותיהן השונות ונבחן את המציאות כיום ביחס לחזון.
אבני דרך להקמת המדינה – סיור רגלי החושף לאירועים מכוננים בהיסטוריה של ראשית המדינה, בוחן את הקשר בין אז להיום ועוצר בנקודות בה נדרשה הכרעה במגוון תחומים לגבי צביון ועתיד המדינה.  
תל אביב- העיר העברית הראשונה – סיפורה של הקמת תל-אביב, ובחינת מרכיבי הזהות של העיר אשר השפיעו על אופי אז והיום.  
  מדינת ישראל תהא – הסדנה עוסקת בפסקת החזון מתוך מגילת העצמאות ומתוך ההתבוננות נבחן את החזון הפיקודי והאישי של המשתתפים.  
לאור חזונם של נביאי ישראל – הסדנה עוסקת בביטוי הלקוח מתוך מגילת העצמאות, בחשיבותו של חזון לחברה, קהילה ויחידה ובהקשריו לחברה הישראלית היום.    
ציונות אז והיום סקירה על התנועה הציונית, התמורות והשינויים שחלו בה מראשיתה, דרך הקמת המדינה ועד ימינו.  
אנו מכריזים בזאת – הכרת הרקע לכתיבת המגילה והמקורות היהודיים שהשפיעו על ניסוחה. הבנת משמעויות המגילה לחברה הישראלית אז והיום.  

מגילת העצמאות - החברה הישראלית

קריאה במגילת העצמאות מאפשרת התבוננות על החברה הישראלית, ערכיה וחזונה. באמצעות הטקסט של המגילה נכיר תחנות ואירועים שהשפיעו ועיצבו את החברה כיום וננסה לדמיין כיצד אנו רוצים שיראה עתידה.
יבנה פינת אחד העם  העיר תל-אביב מכילה בתוכה מגוון רב של זהויות ישראליות.  במהלך הסיור נבחן את המרקם החברתי המשותף בעיר ומתוך כך, ננסה להבין את המרחב היחידתי המשותף ואת האחריות של הפרט להשפיע.
ונמשכת שיירה –  סדנה העוסקת בחברה הישראלית כחברת עולים, על הסיפור הייחודי של כל קבוצה לצד הסיפור המשותף והמאחד. מתוך הבנה כי זהו גם המרקם החברתי של היחידה הצבאית וע"י הבנתה ייטיב המפקד להוביל את פקודיו
בארץ ישראל קם – דיון בפסקה הפותחת את מגילת העצמאות כבסיס לשיח על שליחותם של מקימי המדינה וכפלטפורמה לשיח על מנהיגותם ודילמות פיקודיות שלהם כמפקדים  
פאנל ציונות ב-2018 – דיון מעמיק באופיה של החברה הישראלית ומקום הציונות בחברה. בחינת המשמעות המושג בימינו וביטוייו באופנים שוני בחברה.  
השתנות הערכים בחברה הישראלית – סקירת במגמות הערכיות שחלו לאורך השנים והשפעותיהן על השיח בחברה הישראלית.  

צרו קשר: