פעילות עם צה”ל | חברה ישראלית

המגמות והתהליכים בחברה הישראלית – אחריות חברתית לשם יצירת חברה מלוכדת:
סדנא | מרכיבים ת'פאזל החברתי – הסדנה מציגה את המורכבות בחברה הישראלית תוך דגש על חיפוש הבסיס המשותף והיכולת הפרט להשפיע על החברה ויכולת המפקד להשפיע על פקודיו.
סיור | לא ביפו ולא בת"א – סיור רגלי בשכונת שפירא בת"א מנקודת מבט היסטורית וחברתית, עיסוק באתגרים שהיו לאורך השנים, המציאות כיום והאחריות החברתית-קהילתית של תושבי המקום. תוך בירור מיהם האחרונים אצלנו ביחידה ומה אני כמפקד עושה עבורם.
סיור | "בין חזון למציאות" – מסע משדרות רוטשילד אל רחוב לוינסקי, מה בין החזון של מקימי העיר תל אביב אל המציאות היום בהיבטים חברתיים, כלכליים ותרבותיים ושיחה על האחריות החברתית של המפקד.  
סיור |  זהויות ביפו – הצצה לעיר בה חיים זה לצד זה, יהודים, ערבים, אמנים, גרעין תורני ורב אחד של נבחרת כדורגל.