פעילות עם צה”ל | זהות יהודית

על הקשר בין המסורת היהודית לחיי היומיום במדינת ישראל   קיום שיח ודיאלוג במטרה ליצור חברה מלוכדת וסובלנית:

  סדנא | "בין מסורת להתחדשות" – מתוך הטקסט בו מבקר משה בבית מדרשו של רבי עקיבא, נדון בשאלות של שימור המסורת אל מול חידוש והתאמה למציאות המשתנה בדגש על תפקיד המפקד לנוע בין מסורת וערכי היחידה אל מול המציאות והדילמות הפיקודיות
סדנא | מנהיגות יהודית – לאורך ההיסטוריה מנהיגי העם היהודי וסיפורי המורשת מזמנים לנו דילמות של מנהיגים. בסדנה זו נדון במאפייני המנהיגות ונבחן את ההתמודדות המפקד ותהליך קבלת ההחלטות שלו.  
סיור | יבנה פינת אחד העם – העיר תל אביב מכילה בתוכה מגוון רב של זהויות בחברה הישראלית. בסיור זה נבחן את המרקם החברתי המשותף בעיר. נכיר סיפורי של שליחות של תושבים וקהילות אשר שינו את פני החברה. מתוך חשיפה לתל אביב ננסה להבין את המרקם היחידתי ולאורו את השליחות של כל אחד להשפיע על המרחב שלו.
סיור | על גבולות ונקודות מפגש – העיר ירושלים חושפת תמונה של תרבות רבת פנים-חילונים, דתיים, חרדים, ערבים, מוסלמים , נוצרים ועוד. כל אלו ביחד ולחוד פוגשים אותנו בעיר הבירה. הסיור יעבור בנקודות המפגש ויחשוף את המפקדים לרב גוניות בחברה הישראלית וליכולת שם כולם לחיות יחד תוך כיבוד השונה.
בנוסף, אנו מציעים פעילות לשבת חגים ומועדים  – מופעים מוסיקליים, סדנאות, טקסים, הרצאות וסיורים.