אודות פרוייקט השכונות

מחלקת שכונות וקהילה, הידועה גם כ"בינה בשכונה", הינה הזרוע הקהילתית של בינה. אנו מפעילים כיום פרויקטים של העצמה קהילתית ב-11 מוקדים בארץ, מנצרת עלית בצפון ועד באר שבע בדרום.

הפרויקטים שלנו הינם פרויקטים שכונתיים, התופסים את השכונה כקהילה  ורואים את ייעודינו בחיזוק המארג הקהילתי התרבותי והחינוכי בשכונה. במסגרת המחלקה פועלים 150 חיילי נח"ל של בינ"ה, עשרות רבות של פעילים שכונתיים תושבי השכונות, ומתקיים איסוף של סיפורי ותיקי השכונות.

בנוסף, המחלקה גם מפעילה יחד עם אשלים ג'וינט ישראל את תוכנית "מוטב יחדיו" ב10 יישובים בארץ.

P1170185_500x375

תלמוד המביא לידי מעשה

וכבר היה רבי טרפון וזקנים מסובין בעלית בית נתזה בלוד, נשאלה שאילה זו בפניהם: תלמוד גדול או מעשה גדול? נענה רבי טרפון ואמר: מעשה גדול. נענה רבי עקיבא ואמר: תלמוד גדול. נענו כולם ואמרו:  תלמוד גדול, שהתלמוד מביא לידי מעשה!

(תלמוד בבלי, מסכת קידושין)

רקע כללי

בשנים האחרונות ניתן לראות פריחה בתחום הארגונים השונים העוסקים בזהות יהודית. במקביל, בשל הבעיות החברתיות הרבות , קמו ארגונים חברתיים שונים אשר עוסקים בבעיות ובחוסר הצדק אשר מכרסם בכל יסודות החברה הישראלית.

בינה רואה את תפקידה כנושאת הדגל היהודי בין הארגונים החברתיים וכנושאת הדגל החברתי בין הארגונים היהודיים.

 לפני 12  שנים החל הארגון בעשייה חברתית בשכונות דרום ת"א ובמשך השנים התרחב הפרוייקט למוקדים נוספים בארץ.  הפרוייקט הינו פרוייקט קהילתי הוליסטי  המתמקד בשכונה ומקיף אותה במענים רב מימדיים ורב גילאיים. העשייה כוללת: קבוצות מבוגרים אשר עוסקות בחגים, פעילות תגבור לימודים וחינוך חברתי בבתי הספר, הקמה ותפעול של מועדוני נוער וילדים, מחקר היסטורי של השכונה ,חינוך סביבתי לילדי הגנים והקמת קהילת צעירים אשר נשארת לגור בשכונה (בחלק מן השכונות). כל הפעילים בפרוייקט מתגוררים בשכונה ולומדים ומלווים ע"י מנחים ורכזים של בינ"ה.

מטרות הפרוייקט:

 -  מתן מענה חינוכי וקהילתי לילדים ונוער בשכונה.

 - פיתוח וחיזוק פורומים ומסגרות המחזקים את תחושת הקהילתיות בשכונה- השכונה כקהילה, כבעלת הוויה חברתית ותרבותית משותפת.

 - בניית גשרים בין אוכלוסיות שונות וגילאים שונים.

 - פתרון בעיות חברתיות על ידי התארגנויות שותפים ופעילים וע"י חיזוק המוסדות השכונתיים

 - העצמה וסיוע בהגשמת הפוטנציאל האישי של כל אחד מהמשתתפים במסגרות השונות

 - עיסוק ביהדות בגישה חברתית  ובהיבטים שונים: לימוד, חגים מפגש ויצירה.

 - הכוונת צעירים לעיסוק פעיל בשאלות חינוך וחברה כחלק מאורח חייהם.

קווים מנחים לפעילות:

מענה לצורך - עשייה משותפת עם המוסדות הקיימים בשכונות: בתי-ספר, מתנ"סים, תנועות נוער, שיקום שכונות, קידום נוער, רווחה חינוכית וגופים נוספים הפועלים  בשכונה. תוך מתן מענה מקצועי לצרכים בתחומי: רווחה, חינוך וקהילה הקיימים בשטח.

אנו רואים במדינה וברשות המקומית אחראיות לחינוך והרווחה בעיר. אין כוונתינו להחליף את הגופים הממלכתיים אלא לחזקם, לעבות אותם ולסייע להם לבצע את עבודתם.

העצמה -  המטרה היא לקדם תהליך בו משתתפים כוחות פנימיים שבהדרגה ירכשו מיומנות, יקבלו אחריות וינהיגו בעצמם קהילה חזקה ומעורבת, הדואגת לתחומי התרבות והחינוך במקום. הפעילות מתקיימת מתוך דו-שיח מתמשך עם הקהילה, פעילי השכונה ובעלי התפקידים  בשטח, על המטרות, הדרכים והיישום.

קהילה צעירה –הפרוייקטים מופעלים בין היתר על ידי  קהילה של חבר'ה צעירים החיים בעיר, אליהם מצטרפים פעילי השכונה, סטודנטים וצעירים. כולם לומדים יהדות בבית המדרש של בינה ועוסקים בעשייה חברתית-יהודית.הפרוייקטים מלווים בהכשרה, ליווי ותמיכה מקצועית.

זהות יהודית – ארון הספרים היהודי ויצירות התרבות שלנו מהוות את הבסיס התוכני והערכי עליו מושתת הפעילות בשכונות. הלימוד והמעשה נוגע בנושאים כגון: צדק וצדקה, לוח השנה העברי, פרשת השבוע, ציונות, זהות יהודית-ישראלית .

פריסה ארצית:

ת"א- שכונת נווה עופר ושכונות נוספות בדרום תל אביב (שפירא וקרית שלום) (תחילת עבודה- שנת 2002)

באר שבע- שכונה ד' (תחילת פעילות 2006)

יפו- יפו ג' ונווה גולן (תחילת פעילות 2009)

רמלה- בשיתוף עם תכנית "מוטב יחדיו" של ג'וינט-אשלים (תחילת פעילות2011)

נצרת עלית- בשיתוף עם תכנית "מוטב יחדיו" של ג'וינט-אשלים (תחילת פעילות 2012)

בנוסף גרעיני נח"ל של בינ"ה פועלים גם בלוד , בבית שמש ובמגדל העמק.

"קהילות חוגגות" פועלות גם בירושלים, נתיבות וקרית מלאכי.אנו מפעילים בשכונות 3 פרוייקטים מרכזיים:

גרעיני הנח"ל

מסלול הנח"ל של בינ"ה מגבש גרעין נח"ל מתוך בוגרי יב'  מרחבי הארץ  (במסלול ייעודי לבוגרי רשת "אורט" ולבוגרי מערכת החינוך בערים בארשבע ותל אביב ) והוא מוכוון התיישבות חינוכית-משימתית בעיר .

הגרעין נסמך על שלושה יסודות: קבוצה, לימוד ומשימה. שלושת היסודות באים לידי ביטוי במשאבי הזמן של הקבוצה – גיבוש קבוצה בליווי מדריך גרעין, יום לימוד מעמיק עם מורי בינ"ה ומשימה משמעותית בשכונות.

מסלול הגרעין מתחיל בדחיית שירות של חצי שנה בה הם עובדים בבתי ספר תיכוניים בעיר ובעבודה בשכונה עם ילדים ונוער (נורמטיבים ובסיכון) במסגרות בלתי פורמאליות. לאחר מכן, הגרעין ממשיך בגיוס לנח"ל במסלול בני גרעינים – בנים קרביים לגדוד 50 או קרקל, בנות ובנים לא קרביים לתפקידי חינוך או קרקל. לאחר שנה וחצי של פרק צבאי הגרעין חוזר לפרק משימה של שנה בעיר שבו מתגבשת מחדש הקבוצה סביב משימה אינטנסיבית וליווי הגרעין לקראת השחרור מהצבא ולהמשיך יחד כחלק מקהילת בוגרים בעיר.

הגרעין מפעיל בשכונות, בין היתר, את הפרויקטים הבאים:

  • בתי ספר- פעילות בקרב השכבות העליונות בבתי הספר ע"י גרעיני הנח"ל של בינ"ה . הפעילות כוללת עזרה לימודית, שיעורי חברה וחינוך בתחומי זהות יהודית, חברה ישראלית וצדק חברתי. בנוסף גם ליווי מועצות תלמידים, הפעלת מרכז סיוע לימודי לתלמידים, הפעלת חונכויות אישיות והכנה לצה"ל.

    מנהיגות ילדים נוער בשכונות- הפעלת קבוצות מנהיגות לגילאי א'-י"ב והקמת תחום נוער במרכזים הקהילתיים בשכונות. בנוסף מתקיימות פעילויות העשרה כמו ברייקדאנס, קבוצת סיור, פרויקט שנת בר-מצווה, ומרכז לימודי לנוער תושב השכונה.

    מועדוניות ומשחקיות- הקמה ותפעול ו/או השמת מתנדבים במסגרות אחר הצהריים הפועלות עם ילדים בסיכון (כגון מרכזי למידה, משחקיות, שמרטפיות ועוד ). המסגרות מוקמות או מתוגברות כמענה לצרכים בשכונה.

    גינות קהילתיות- פרויקטים המופעלים בשיתוף עם ילדי השכונה והוריהם, ועוסקים בהקמה ושימור ברי-קיימא של שטחים ציבוריים בשכונה.

ליצירת קשר והצטרפות : ניר בליץ, רכז הנח"ל: Nir.blitz@bina.org.il

"קהילה חוגגת"

קבוצת פעילים שכונתיים הנפגשת ללמידה מן המקורות היהודיים. הנושאים הנלמדים הינם למשל  יחסי שכנות, קהילה, חברה, מועדי ישראל ומקומם בחיינו וכל זאת מתוך גישה פתוחה ועכשווית ליהדות המאפשרת לכל אחד להביא את פרשנותו האישית. בבסיס הקבוצה עומד העיקרון של "תלמוד המביא לידי מעשה", כלומר שהלמידה המשותפת של המקורות מחברת אותנו אל "רשות הרבים" שלנו, אל הקולקטיב והקהילה אליה אנו שייכים, והיא מובילה אותנו לעשייה למען הקהילה שלנו. על כן, יחד עם הלמידה, הקבוצה לוקחת חלק פעיל בארגון אירועים קהילתיים בשכונה סביב לוח השנה העברי (חנוכה, ט"ו בשבט, מימונה, שבועות וכיוב') אשר יוצרים במת מפגש אנושית-קהילתית לכלל הציבור בשכונה. בנוסף, משמשת הקבוצה כר ליזמות קהילתית רחבה יותר בשכונה.

ליצירת קשר: Uri@bina.org.il

מחצלת_500x375

סיפורי השכונה

בינ"ה, כארגון העוסק ביהדות מתוך שאלות של מסורת מול שינוי, רואה חשיבות רבה באיסוף סיפוריהם של ותיקי השכונות בהן אנו פועלים.

איסוף הסיפורים תורם לא רק לקשישים המוצאים אוזן קשבת אלא גם לצעירים המתחברים להיסטוריה של השכונה בה הם חיים ולצד המעשי של הלימוד היהודי הערכי. הסיפורים נאספים ונכתבים  על ידי חברי גרעיני הנח"ל של בינ"ה, סטודנטים ו/או צעירי ותושבי המקום. החניכים גרים ופעילים בשכונות בהם מתגוררים הקשישים. המפגש בין החניכים לתושבי השכונות הותיקים יצר קשר בין דורי אמיתי, כנה וחם.

פרוייקט זה של תיעוד סיפורי חיים מנסה ליצור מציאות בה נשמר הקשר בין הדורות, בה הדור הצעיר זוכר ומוקיר את העשייה של הדור שקדם לו.  הדרך ליצירת מציאות זו הינה באמצעות המפגש האישי והבלתי אמצעי של החניכים עם  ותיקי השכונות בהן הם פעילים.

הסיפורים מהווים פרי עבודה של מפגשים אלו. משתקפים בהם לא רק סיפורים של הקשישים השונים אלא גם הקשר והעבודה המשותפת שנוצרת בין הפעילים לקשישים בתהליך העבודה והכתיבה.

בינה פועלת בשיתוף עם מחלקות הרווחה ומרכזי היום לקשיש בשכונות  מנת להצליח להגיע למרב הקשישים והקשישות. כמו כן ריכוז הפרויקט וליווי הפעילים מתבצע בתמיכה וייעוץ של עובדות סוציאליות המתמחות בתחום הזקנה, ומלוות את המתנדבים מטעם מחלקות הרווחה.

עד היום, בינה הפיקה עשרות רבות של סיפורי חיים ב-7 שנות פעילות בתחום. לפני כשלוש שנים, בשנת ה-100 לת"א הושק הספר "לא ביפו לא בתל אביב- סיפורים ועדויות משכונת שפירא" בעריכתו של מוקי צור, שאיגד את סיפורי ותיקי שפירא וסיפור השכונה- תוצר של כ-5 שנות איסוף סיפורים של צעירי בינה ותושבי המקום.

ליצירת קשר והצטרפות : אורי כרמל, Uri@bina.org.il