קהילה חוגגת

קהילה חוגגת היא קבוצה המונה כ25  תושבות השכונה  הנפגשת ללמידה ועשייה בשכונה כבר שש שנים. הנשים רובן ותיקות השכונה נפגשות ללימוד ברוח בינה סביב מעגל השנה וסוגיות חברתיות ואנושיות מהעולם היהודי. בנוסף הקבוצה אחראית על חגיגית חגים בקהילה וכל שנה לוקחת חלק בהפקת חגים כגון חנוכה ,ט"ו בשבט ומועדי הזכרון ושבועות.