ימי עיון לחטיבה העליונה ומכינות

ימי עיון בנושאי חברה ישראלית וזהות יהודית

קהל היעד: כיתות י' - י"ב וחניכי מכינות קדם-צבאיות


  ימי העיון של בינ"ה מאפשרים לתלמיד החטיבה העליונה  לעסוק בנושאים חברתיים העומדים בליבו של השיח הציבורי, מתוך נקודת מבט עכשווית המראה את הקשר בין ערכים לבין מדיניות ומציאות חברתית. ימי העיון כוללים:
  • סדנאות מונחות בנות שעה וחצי
  • הרצאה\מפגש עם דמות מובילה העוסקת בתחום בו דן יום העיון.
  • סיור חברתי
ניתן לקיים את יום העיון הן בבית הספר והן מחוצה לו (על פי הסיור המבוקש).

הפעילויות המוצעות:

  חברה ישראלית ופיתוח מנהיגות נעסוק  בתהליכים החברתיים הפוקדים את החברה הישראלית כחברת מהגרים, הטרוגנית ורב תרבותית.  נבחן את האופן בו התעצבו תפיסותינו החברתיות ביחס לאחר וביחס לעצמנו. נשאל: מה אנו מחשיבים כאחר?האם ישנה דמות ישראלית אידיאלית? ומהם הכוחות המעצבים אותה?
פערים חברתיים וכלכליים, גזרת גורל? נחשוף את המשתתפים לסוגיות חברתיות המצויות בלב הדיון הציבורי מנקודת מבט עכשווית והיסטורית: פערים חברתיים, היחס לאחר ואחריותו של היחיד אל מול אחריות הכלל. במסגרת היום התלמידים יקיימו שיח על הקשר האישי שלהם לחברה, מידת אחריותם לעיצובה והאופנים בהם הם יכולים לתרום לעיצובה.
תעודת זיהוי כתעודת אחריות (פעילות לתלמידי כיתות י') ניתן לתעודת הזהות משמעות אקטואלית ורלוונטית שאינה רואה בקבלת התעודות רק ממד פורמאלי אלא מקום של אחריות ומעורבות. נבחן את המעבר מתוך הקשרים הרלוונטיים לחיי התלמידים. במהלך היום נציף שאלות זהותיות הן ברמת הפרט והן ברמת הקבוצה אודות מעורבות, שייכות ולבסוף על ידי בחינת האופנים בהם התלמידים יכולים לקחת אחריות אישית וקבוצתית על עיצובה של החברה בה הם חיים.
על חטא שחטאנו- סליחות חברתיות חודש אלול והימים שבין ראש השנה ליום כיפור הם ימי רצון, רחמים והסתכלות פנימית. במסגרת יום העיון ניתן  מקום לשאלות של זהות ואחריות מתוך פרספקטיבה המשלבת בין הממד האישי לממד החברתי. היום כולל סדנא בת שעה וחצי המתקיימת בבית הספר ולאחר מכן סיור חברתי ועיבוד בני שעתיים וחצי המתקיימים בדרום תל אביב.  במהלך היום נחשף לאתגרים החברתיים אל מולם ניצבת החברה הישראלית.
"במקום שבו אנו צודקים"- תרבות המחלוקת נבחן את ההתייחסויות השונות לנושא המחלוקת בארון הספרים היהודי, מתקופת המשנה ועד ימינו. באמצעות שילוב בין  לימוד טקסטואלי לסיור, נבדוק אלו תמורות חלו ביחס לנושא המחלוקת ובאופני ההתמודדות עמה. נראה אילו מחלוקות מפרות ומעודדות שיח ואלו דווקא מגבילות וחוסמות התפתחות חברתית. מתוך כך נציע אופני מחלוקת המאפשרים התפתחות ויצירה.

השאירו פרטים ונחזור אליכם בהקדם:

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.
 

הצטרפו לבתי הספר  והמכינות שכבר הזמינו:

גלילי כפר סבא- אוסטרובסקי רעננה- בית ספר אזורי עמק יזרעאל- מטרו ווסט רעננה-   בית הספר התיכון על שם רבין- כפ”ס- בית הספר האזורי נופי הבשור- מכינת בינ”ה על שם לובה אליאב. ישיבה תיכונית מקור חיים.