הכנה לשירות משמעותי

תוכנית חדשה פרי שיתוף פעולה של אורטוב ומחלקות חינוך וצה"ל בבינ"ה. התוכנית  מקדמת מפגש של תלמידים המיועדים לשירות ביטחון עם סוגיות אתיות העולות בזמן השירות הצבאי. התוכנית שפותחה בשיתוף סגן הרמטכ"ל, האלוף במילואים יאיר נווה, כוללת שלושה ימים עיון שבהם תלמידים מובילים משכבות יא-יב, עוברים תהליך חינוכי בו הם מתמודדים עם שאלות של אתיקה ומנהיגות הקשורות לשירות הצבאי הקרב. לאחר שירכשו ידע וכלים בסיסים בהנחיה התלמידים שלקחו חלק בפעילות יעבירו שיעורי חינוך בנושאים אלו למאות מחבריהם הלומדים בבתי ספר של רשת אורט בצפון ובדרום.

הזמינו פעילות