שאנה פלד

בינ״ה מעודדת אותי להבין לעומק סוגיות חברתיות דרך עדשה יהודית״.