בינה בפייסבוק בינה באינסטגרם צרו קשר עם בינה במייל

אודות

אודות בינ"ה

התנועה ליהדות חברתית
מקדמת תרבות יהודית
הפתוחה לכולם, בדגש על
צדק חברתי, בנייה קהילתית
ולימוד מעמיק של ארון
הספרים היהודי המתחדש.

בינ"ה:

"בית היוצר לנשמת האומה"

חיים נחמן ביאליק

בינ״ה – התנועה ליהדות חברתית – פועלת לקידום זהות יהודית ותרבות עברית, בדגש על צדק חברתי, והעצמה קהילתית. בינ”ה מפעילה ישיבות חילוניות בתל אביב, בירושלים, בחיפה ובבאר-שבע, מסלולי מכינות קדם צבאיות ושנות שירות, ומעבירה תכנים והשתלמויות בבתי ספר, בצה"ל ובארגונים נוספים.

תחת בינ״ה פועלים פרויקטים להעצמה קהילתית ברחבי הארץ בדגש על שכונות מוחלשות, ותכניות לימוד והעשרה שונות לקהל הרחב, בתי מדרש פלורליסטיים ותכניות בינלאומיות ליהדות בתפוצות.

בינ”ה מאמינה בשיח סבלני ופתוח, ורואה ביהדות ובציונות מקורות השראה להמשך יצירתה של הישראליות העכשווית. אנו רואים את תפקידנו כנושאי הדגל היהודי בין הארגונים החברתיים, וכנושאי הדגל החברתי בין הארגונים היהודיים.

בינה הוקמה בראשית שנת 1996, מספר חודשים אחרי רצח רבין, כיוזמה של אנשי רוח וחינוך בתנועה הקיבוצית ומחוצה לה מתוך כוונה לעשות מעשה של חיבור ותיקון. חיבור החברה הישראלית החילונית למקורות התרבות היהודית, בדגש על תיקון האדם, תיקון החברה ותיקון העולם בדרך של צמצום פערים, עשייה חברתית וחתירה לצדק חברתי – ברוח היהדות והמעשה הציוני בראשיתו. בינ"ה פועלת במסגרת “מרחבים – חברה לחינוך ותרבות (חל"צ)” מיסודה של התנועה הקיבוצית, ובתמיכת קרן פוזן ותורמים נוספים.

הגדת בינ”ה:

אם תרצו - זו אגדת בינ"ה.
חזון לזהות יהודית ולחברה שוויונית.

אריה (בודה) בודנהיימר ז”ל, ממייסדי הארגון, מנהל ומורה.

זוהי אגדה על ארבעת הבנים שהחכם בה יודע לשאול, והוא גם תם המתמודד עם הרשע שבקרבו. אם תרצו אין זו אגדה – לעצב זהות יהודית חילונית, שמכירה בערך עצמה בעלת ארגון ערכי ומשמעות עצמיים. ההומניזם, ההשכלה, הרציונאליות, החרות והפתיחות הם תכניה. יהדות שיש בה מודעות היסטורית, זיקה לטקסט ולסיפור היהודי, ללוח השנה העברי, שדואגת את דאגת הקיום היהודי ומטפחת גישה יוצרת לתרבות היהודית. של מפגש אנושי שבו לכל שם יש איש ואשה. לכל איש ואישה יש זהות, עולם פנימי וסיפור אישי, המעשירים את המפגש המשותף. אגדה על בית מדרש ומפגש, בית אנושי, בית לנוער, לצעירים ולבוגרים, מקום המשלב התלהבות נעורים, פתיחות הצעירים וחכמת הזקנים. אם תרצו זו אגדה – אגדת חינוך שיש בה גם הגדה. הגדה כמסירה. והגדת לבנך והגדת לבתך. הגדה שמדברת בלשון אגדה: משתפת, מבררת, בודקת. אגדת האיכפת, של צעירים עם ראש גדול, ראש חושב וראש טוב, שלוקחים ללב, מושיטים יד, שמים כתף ומטים אוזן. צעירים שמדברים בגובה העיניים ומבקשים להעלות את מפלס הדיבור.

הנהלת בינ"ה

ערן ברוך

מנכ"ל בינ"ה

 

ניר ברוידא

סמנכ"ל

יריב יבזורי

סמנכ"ל כספים

 

דן הרמן

מנהל המחלקה הבינלאומית

יעל הירש בידרמן

מנהלת משאבי אנוש

אברהם אייזן

מנהל מחלקת החינוך 

יובל לינדן

מנהל מחלקת ש"ש ומכינות

מעין ארזי מלינרסקי

מנהלת השיווק

פעילות בינ"ה נתמכת על ידי קרנות ותורמים רבים, ביניהם:

פעילות בינ"ה מתבצעת בשיתוף פעולה עם: