בינה בפייסבוק בינה באינסטגרם צרו קשר עם בינה במייל

יוצרים את העתיד של העם היהודי?

השליחות של העם היהודי. מה המשימה שלנו ואיך אפשר לבצע אותה?

בשבוע שעבר לקחתי חלק בקבוצת חשיבה שארגן באומץ רב ידידי יצחק בוז’י הרצוג יו”ר הסוכנות היהודית. סדנה אינטנסיבית שעסקה בעתיד הסוכנות היהודית. ואפילו הציבה מטרה יומרנית יותר – “יוצרים את העתיד של העם היהודי”. ואכן דרושה מידה בריאה של חוש הומור יהודי, פרספקטיבה היסטורית וצניעות לגשת לאירוע כזה.

זו הייתה סדנה מרוכזת ומורכבת מאד של יומיים וחצי ללא סמארטפונים שהשתתפו בה כ-150 איש ואישה, רק חלקם הקטן מהסוכנות היהודית. ורובם מנהיגים.ות יהודים.ות מרחבי העולם היהודי. מנחה הסדנה, גוי איטלקי, שאל אותנו איך אנחנו חושבים. “נסו לפענח כיצד אתם חושבים” הוא חזר ואמר. זה יוביל אתכם לחשיבה יצירתית.

ובכן גיליתי כיצד אני חושב – בעברית מן הסתם. כמי שמלמד כבר כמה שנים את המסכת / מאמר “גילוי וכיסוי בלשון” של ח.נ. ביאליק. לא מפתיע אותי שהעתיד של העם היהודי קשור בעברית ושצריך לחלום. “כל מעשה האדם ראשיתו בחלום ואחריתו בחלום”. כך כתב הרצל החוזה הגדול. ועקב העובדה הזו שהיהודי המזוקן מבודפשט העז לחלום, יושב אני כאן בציון וחולם על העם היהודי בעולם בעברית ישראלית.

אז ההצעה שלי לעתיד הסוכנות היהודית. או בכלל לעשייה יהודית בעת הזו ובעתיד.

ראשית המשימה. והמשימה היא בראש ובראשונה מעורבות – TO ENGAGE. אנו המעורבים בחיים יהודים. בעשייה תרבותית, באמנות, בקהילה, בעשייה חברתית במישור הדתי והרוחני, המעורבים בכל היבט שיש בו תוכן ועניין וחיבור. אנו המעורבים צריכים לדאוג להכניס עוד ועוד יהודים.ות בדגש על צעירים.ות למעגל של מעורבות וחיבור. ומדובר גם על ישראלים.ות שלא מעורבים, שמנוכרים וכועסים.

ומדובר גם על המוני יהודים.ות בעולם הגדול שהולכים ומתרחקים מיהדות ומזיקה לישראל. דעו שאם לא נכיר בתופעה הזו במלוא היקפה ועוצמתה, לא נשכיל להיענות לאתגר שהיא מציבה עבורנו ולעובדה שאנו צריכים לגייס את הציבור המעורב כאן בישראל ובקהילות בתפוצות למשימת – ENGAGING “שכל ישראל ערבים זה לזה” ומושג הערבות הוא מרכזי וראשון באהבת ישראל.

שנית הדרך – הפלטפורמה. ובעניין הסוכנות היהודית זה מתבקש – שליחות. אבל לא רק שליחות במובן המסורתי הישן. אלא במובן העמוק של המושג והסמל שב”שליחות”, כולנו שליחים לדבר. ויש שליחים מאמריקה בישראל. ושליחים כאן בפתח תקווה שעוסקים ביהדות. שליחים באוקראינה שמגיעים מדרום אמריקה. שליחים מתנדבים שנוסעים לקהילה רחוקה במזרח הונגריה לעשות יהדות. שליחות במובן לך לך… של אברהם אבינו. לחבק ולקרב ולערב – יהודים ויהודיות ביהדותם. על פי דרכם, לפי רצונם במגוון דרכים והשקפות ללא כפייה. שליחות במובן העמוק ביותר של המילה.

ושלישית, האופן. דרך ההתקשרות, שפת הקשר –שותפות. PARTNERSHIP שותפות בין אנשים. שותפות בין ארגונים. שותפות בין קהילות. שותפות בין עסקים. בין רשויות מקומיות. שותפות בין ארגוני מורים. בין מוסדות השכלה. שותפות של אתגרים, הצלחות וקשיים. שותפות עם קהילות של לא יהודים בארץ ובעולם. עולם של שותפים לעניין ולדבר. שותפות היא שפה טובה למעורבות.

אז מה יש לנו כאן? להפוך את הסוכנות היהודית מ-AGENCY כשם עצם ל-AGENCY  כפועל, ולצאת למשימה החשובה. למעורבות בדרך של שליחות ועל ידי בניית שותפות.


ערן ברוך הוא מנכ”ל בינ”ה.

מאמרים נוספים: